Štampa

Za dodatnu sigurnost vozila,  moguće je ugovoriti i delimično kasko osiguranje, čiji su predmet sva standardno ugrađena stakla na motornom vozilu - osim stakala na svetlima i ogledalima.

Ovo osiguranje se zaključuje prilikom ugovaranja polise autoodgovornosti, na period od jedne godine ili kraće, u zavisnosti od trajanja polise autoodgovornosti. Uslov je da se istek osiguranja poklapa sa istekom osiguranja od autoodgovornosti, i da su zaključena u istoj osiguravajućoj kući.

Delimični kasko se zaključuje na sumu osiguranja prvog rizika koja je naznačena na polisi, a koja se iscrpljuje isplatom svake pojedinačne štete.
U okviru delimičnog kasko osiguranja moguće je izabrati kombinaciju osiguravajućih pokrića u skladu sa Vašim potrebama.

 

Na sajtu kaskoosiguranje.info koristimo funkcionalne cookie-je i spoljne skripte kako bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo. Saznajte više