Štampa

U pojedinim osiguravajućim kućama možete ugovoriti i MINI KASKO osiguranje. Ono omogućuje osiguranje vozila ’na prvi rizik’ u fiksnom novčanom iznosu koji je naveden u ugovoru o osiguranju.

Mini kasko je osiguranje putničkih vozila od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari koje nastanu kao posledica iznenadnih događaja, nezavisnih ili zavisnih od osiguranikove ili vozačeve volje. Osnovni rizici koji su pokriveni ovim osiguranjem razlikuju se u zavisnosti od osiguravajuće kuće, a najčešće su to:

Novčana suma ugovorena u ugovoru o osiguranju se iscrpljuje sa isplatom svake pojedinačne naknade štete iz osiguranja. Iscrpljenjem navedene sume, osiguranje prestaje da važi.

Osigurani rizici se ugovaraju sa učešćem u šteti, a ovo učešće se razlikuje u različitim osiguravajućim kućama.

Na sajtu kaskoosiguranje.info koristimo funkcionalne cookie-je i spoljne skripte kako bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo. Saznajte više